Laden...

Vertrek bestuurslid Karin Saimima-van der Es

Sinds de oprichting van onze Stichting in augustus 2020 is er in korte tijd veel gebeurd. Er is een vaste bestuursstructuur opgezet, we hebben een gezamenlijke missie, visie en beleidsplan opgesteld en er is hard gewerkt aan het realiseren van onze Stichtings-doelstellingen. Als bestuur zijn we trots op alle resultaten die we in korte tijd hebben behaald, mede dankzij alle hulp van donateurs, vrijwilligers en betrokken ondernemers. 

Bestuurslid Karin van der Es heeft hierin sinds de start een vitale rol gespeeld. Als penningmeester zorgde zij allereerst voor een gezonde financiële huishouding, maar met haar ondernemershart, doorzettingsvermogen en creatieve geest is zij bovenal in staat gebleken om vele samenwerkingen tot stand te brengen, acties en evenementen op te zetten en daarmee een impuls te geven aan de ontwikkeling van de Stichting. Het absolute hoogtepunt in de afgelopen periode was het Business Boxing Gala, waarbij Karin als mede-organisator een drijvende kracht is geweest. Het Gala is een groot succes gebleken en de grote belangstelling voor het evenement heeft er voor gezorgd dat er een bedrag van € 25.000 kon worden gedoneerd voor onderzoek naar Ewingsarcoom, een geweldig resultaat. 

In 2023 is de Stichting min of meer in een nieuwe fase beland waarin het beleidsplan verder wordt uitgewerkt, gericht op continuïteit voor de langere termijn. Verschil van inzicht over de invulling hiervan heeft Karin doen besluiten om haar functie over te dragen aan een nieuwe bestuurder. Ze heeft daarom tijdens de laatste bestuursvergadering aangekondigd de Stichting per februari 2023 te gaan verlaten. 

Als mede bestuursleden willen wij, Ellen Zwiers, Bert Hofstee, Ilse van de Galiën en Marianne de Jong, Karin nogmaals bedanken voor haar tomeloze inzet en enorme betrokkenheid bij de Stichting in de afgelopen jaren. We wensen haar veel succes toe bij haar volgende stappen.

Namens bestuur en vrijwilligers Stichting EV@

www.stichting-ewingsarcoom.com

Delen:
Doneer nu